google plus logofacebook logo

Co to są polisolokaty?

Polisolokata to w kilku słowach rodzaj depozytu, który sprzedawany jest przez banki jako ubezpieczenie na życie lub dożycie. Jest to więc coś w rodzaju lokaty bankowej wsadzonej w ubezpieczenie. Dlaczego taka forma jest praktykowana? Dzięki takiej formie nie trzeba płacić podatku od zysków kapitałowych (tak zwany podatek belki), ponieważ ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Polisolokaty są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Obecnie niewiele banków oferuje polisolokatę, UOKiK nakładał kary instytucje finansowe oferujące sprzedaż takich produktów. Główne zarzuty dotyczyły wprowadzania klientów w błąd, nie informowania o istotnych kosztach (np. wysokim koszcie rezygnacji) czy o dużym ryzyku.